Kerstnacht Venlo is een gratis toegankelijke bijeenkomst op 24 december zonder priester en zonder preek maar vol sfeer, bezinning, saamhorigheid en inspiratie.

Voor iedereen die liever niet in de kerk zit maar met kerstavond ook niet thuis op de bank wil zitten.

Dit alternatief voor de nachtmis is ontstaan vanuit een eenvoudige vraag: waarom hoeven we voor doop, huwelijk of begrafenis niet per se naar de kerk maar voor de nachtmis op kerstavond wel?

Kaartjes voor deze jaarlijkse avond zijn gratis verkrijgbaar.

Organisatie

De organisatie van Kerstnacht Venlo bestaat uit:
Miel Theeuwen
Saartje Hoogland
Eric Lamers
Peter Peeters
Chantal Simons

Contact

info@kerstnachtvenlo.nl

Vrienden

Om de kerstnacht gratis toegankelijk te houden hebben we vrienden.

Kerstnacht Venlo ontvangt daarnaast jaarlijks een bijdrage van stichting OB de Woers.

Donaties zijn welkom op NL81ABNA0451416538 t.n.v. Stichting Kerstnacht Venlo.